Kurumsal Üyeler
Kategoriler
Müşteri Kullanım şartları

Müşteri Kullanım ...

Müşteri Kullanım şartları

KULLANIM ŞARTLARI 


1-)  GİRİŞ  :

Bu site, evden eve eşya taşıma, parça eşya taşıma, ofis taşıma hizmetlerini hızlı, ekonomik ve kaliteli bir şekilde siteye üye olan evden eve nakliyat firmaları ve bireysel nakliyatçılar tarafından sunulan lojistik hizmetlerini bu hizmeti talep eden müşterileri ile online olarak buluşturan bir internet platformudur. Hizmet talep eden kullanıcı ‘müşteri’ olarak anılacaktır, hizmet sağlayıcı ise evden eve nakliyat firmaları, bireysel nakliye hizmeti sunan nakliyeciler ise ‘Taşıyıcı’ olarak anılacaktır. www.nakliyerehberi.net online platformu ile nakliyat firmaları ve hizmet talep eden müşteri arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemektedir. Hizmet sunan nakliye ve evden eve taşıma firmaları ile hizmet talep eden kullanıcılar, Başvuru/Kayıt esnasında ilgili bölümleri doldurmak suretiyle işbu sözleşmeyi okuduğunu, kabul ettiğini ve sözleşmeye uymayı taahhüt ettiğini kabul eder. Nakliyerehberi.net aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama ileride doğabilecek teknik zaruret halinde yapılacak sözleşmeyi hizmet talep edenin aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir.


2-)  SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE BULUNAN TANIMLAR :

 ‘Nakliyerehberi.net‘ Nakliyerehberi.net Hizmetleri şirketini,

Web sitesi olarak www.nakliyerehberi.net internet sitesini,

Hizmet talep eden müşteri web sitesi üzerinden nakliye teklifi isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Kullanıcı ‘herhangi bir sebeple web sitesini kullanan kişileri

‘Taşıyıcı’ Evden Eve Nakliyat ve bireysel nakliyat hizmeti veren ve nakliyerehberi.net ile yazılı anlaşma yapmış tüzel ve bireysel kişiyi ve ona bağlı olarak çalışan kişileri,

Sözleşme ‘İş bu kullanıcı sözleşmesini ifade eder.

Taşıyıcı Firma: Platforma üye olan ve hizmetlerden (nakliyat işi alan ) yararlanan kişiyi

3-)  SÖZLEŞMENİN KONUSU :

Nakliyerehberi.net platformu üzerinden nakliye hizmeti almak isteyen müşteriyi evden eve, parça eşya taşıma, ofis v.b nakliyat hizmetini web sitesi ve App mobil uygulama yazılımında bulunan ihale teklifini almaları sonrasında en uygun fiyatı veren taşıyıcı ile anlaşma yapılması için platform üzerinden yönlendirir ve hizmet alanın evden eve nakliyat, parça eşya taşıma, ofis v.b nakliye hizmetini gerçekleştirmeye çalışır. Nakliyerehberi.net web sitesi Nakliyat / Eşya taşıma ( evden eve nakliyat, eşya, işyeri nakliyat hizmeti)  isteyen müşteri ile Nakliyat ve Evden Eve Nakliyat Firmalarını web platformu ile bir araya getirmektedir.

Nakliyerehberi.net'in amacı Nakliyat / Eşya taşıma ( Evden eve nakliyat, eşya, işyeri nakliyat veya Kargo) hizmeti isteyenlerle Nakliyat ve Kargo Firmalarını bir araya getirmektedir. Başarılı bir bağlantı kurulması, Nakliyat / Eşya taşıma isteğinin gerçekleşmesi amacıyla adresten adrese taşınmasının sağlanmaktır. 

 Nakliyat / Eşya taşıma sözleşmesi veya diğer sözleşmeler sadece Teklifi veren Firma ve ilanı veren ( ihale teklifi alan ) müşteri arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Nakliyerehberi.net kullanıcılar arasında gerçekleşen ilişkilerin bir tarafı değildir ve verilen ilan, teklif, Firma vb. hakkında verilen bilgilerin doğruluğundan ve nakliyatın/taşımanın kararlaştırıldığı gibi yapılmasından sorumludur. Müşterinin temsilcisi değildir ve bu şekilde hareket etmemektedir.

Nakliyerehberi.net kendisi bir taşıma ( Nakliyat - Evden Eve tasıma veya Kargo ) hizmeti sunmamaktadır. 

Nakliyerehberi.net kullanıcıların kimliklerini veya iletişim bilgilerini kontrol etmemektedir. Bu nedenle tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. 

Nakliyerehberi.net bu online platformu, şuan mevcut ve mümkün olan teknik ve işletimsel imkanlar çerçevesinde kullanıma sunmaktadır ve verilen hizmette değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

Nakliyerehberi.net sistemdeki arıza, bakım ve geliştirme çalışmaları nedeniyle platformun kullanımını geçici olarak sınırlayabilir veya kesintiye uğratabilir. Kullanıcıların bu kesintiler nedeniyle herhangi bir talep hakları bulunmamaktadır. 

Nakliyerehberi.net web sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını yada web sitesi üzerindeki herhangi bir içeriğin belli sonuçlar saglayacıgını taahhüt etmez ve web sitesinden indirilen bir dosyanın virüs yada diğer kirli veya bozucu özellikler taşımayacağını garanti etmez.

4-)  İHALE TEKLİFİNİN ONAYI

                Müşteri tarafından www.Nakliyerehberi.net web sitesi ve Mobil App ve ios uygulaması üzerinden oluşturulan ihale teklifine evden eve nakliyat ve nakliye firmaları tarafından verilecek olan en uygun fiyatı seçen müşteri teklif formunu web sitesi ve App ve ios uygulaması üzerindeki İhale Teklifini onayla seçeneği onaylaması sonucunda onay mesajı müşterinin seçtiği evden eve nakliyat ve nakliye firmasına iletilerek bilgilendirilecektir.

                Müşteri tarafından ihale teklifinin onaylanması neticesinde müşteri ödemeyi banka havalesi ve kredi kartı ile ödeme yapabilecektir. kredi kartı bilgileri Nakliyerehberi.net tarafından saklanmaz ve kayda alınamaz. Nakliyerehberi.net ödeme tahsilinde Iyzico sanal pos uygulamasını kullanmaktadır. Müşteri tarafından ödeme bölümünde Banka Havalesini seçmesi sonrasında Nakliyerehberi.net tarafından en geç 24 saat içerisinde müşteriye iletilen Banka hesap numaralarına ödeme yapmak zorundadır. Müşteri İhale teklifini onayladıktan sonra ve hesap bilgileri kendisine iletildikten sonra 24 Saat içerisinde ödeme  yapılmaması halinde alınan ihale teklifi otomatik olarak iptal edilecektir.


5-)  İHALE TEKLİFİNİN İPTALİ  VE DEGİŞİKLİKLER


                İhale teklifinin müşteri tarafından onayı alınması sonrasında nakliye hizmetinin verileceği tarihe en az 5 gün kala müşterinin nakliye isteğini iptal etmesi durumunda müşteriden alınan nakliye bedelinin tamamı,

                Nakliye hizmetinin verileceği tarihe en az 72 saat kala müşterinin nakliye isteğini iptal etmesi durumunda müşteriden alınan nakliye bedelinin % 85’i ,

Nakliye hizmetinin verileceği tarihe 72 (3 Gün) saaten az bir süre kalmış ise müşterinin nakliye isteğini iptal etmesi durumunda müşteriden alınan nakliye bedelinin % 70’i müşteriye iade edilecektir.

               İhale teklifinin müşteri tarafından onaylanmasından sonra taşınma tarihinin değiştirilmek istenmesi halinde taşınma hizmetinin verileceği tarihe 72 saatten fazla süre varsa ve yeni belirlenen eşya taşınma tarihinin ilk belirlenen tarihten en az 7 gün sonra ise yapılacak değişiklik için herhangi bir ücret bedel talep edilmeyecek, eşya taşınma işlemi 7 günden az bir süre içerisinde yapılacak olan tarih değişikliğinde ihale teklifi fiyatının %10 miktarında tarih değişikliği ücreti müşteriye yansıtılacaktır.


6-)  NAKLİYEREHBERİ.NET’İN HİZMET SORUMLULUĞU


a- Nakliyerehberi.net  amacı web sitesi ve cep telefonu Mobil Aplikasyonu üzerinden hazırlanan yazılım vasıtasıyla nakliye işini, evden eve eşyasını, ofis ve işyeri eşyasını taşıtmak isteyen kullanıcı yani müşteri ile taşıyan yani nakliye işini gerçekleştiren firmayı internet ortamında buluşturarak müşterinin satın almak istediği hizmeti en uygun fiyata satın almasını sağlamaktır.

b- Nakliyerehberi.net  Nakliyat / Eşya taşımadan önce, taşıma sırasında ve taşımadan sonra vuku bulabilecek kazalardan ve diğer durumlardan , teknik arızalardan ve öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylardan doğan zararlardan sorumlu değildir. 

c-   Nakliyerehberi.net  verilen tekliflere, ilanlara ve yorumlara müdahale hakkını saklı tutar. 

d- Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet verenler TAŞIYICI’ya ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet veren TAŞIYICI’ya aittir. Nakliyerehberi.net  ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet veren TAŞIYICI’ya aittir

e-Hizmet Alan Müşterinin bilgileri Nakliyerehberi.net  tarafından Hizmet Veren Taşıyıcı ile hizmetin sağlanması veya Rezervasyon oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.


7-)  İHALE TEKLİFİ AÇAN MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a-) Müşteri, web sitesi üzerinden talep formunu doldurmasını takiben Taşıyıcı ttarafından verilen teklifleri seçmesine müteakip ihale Onayı yapıldığında ilgili ödemeyi yapar.  Ödeme yapılması, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Müşteri Nakliyerehberi.net un talebi sebep göstermeksizin reddetme hakkının her zaman saklı olduğunu kabul eder.

b-) Müşteri söz konusu nakliye hizmetinin kendisi tarafından seçilecek firmalar ile yapılacağını kabul eder. Bu firmalarda müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğini veya tarihin değiştirilmesi gerekebileceğini kabul eder.

c-) Müşteri, adresten adrese taşınmanın ev, eşya, mobilya için geçerli olduğunu, insan, ev sahibi, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını, Eşyanın yükleneceği adresten başka  bir adresten eşya alınıp bırakılamayacağını kabul eder. Müşteri eşya taşıma işleminin başlamasından sona ermesine kadar geçen zaman içersinde eşyasının araca yüklenmesini kontrol etmek mecburiyetindedir.

d-) Müşteri talep formunda siteye sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan Nakliyerehberi.net ’un sorumlu olmayacağını kabul eder.

e-) Müşteri, taşınma için gerekli giriş - çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde ilgili site yönetiminden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle hizmet verenlerin bekletilmesi ve işin ekstra saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul eder.

f-) Müşteri, taşınma öncesinde taşınma günü eğer tehlikeli bir madde taşınacak ise bunu öncesinde listelemelidir. Her halükarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacağını Kabul eder.

g-) Nakliyerehberi.net  sunulan taşınma hizmetini yılın her günü saat 08:00’da başlayacak şekilde gerçekleştirir.  Nakliye araçlarının trafiğe çıkma kurallarından dolayı taşınma faaliyeti sabah başlatılır. Müşteri, öğleden sonra taşınma talebinde bulunması halinde bunu talep formunun “Detaylar” kısmında belirtmelidir. Ancak buna ilişkin son kararı vermeye yetkili olan taraf Nakliyerehberi.net  olup, taşınacak hanenin boyutu ve eşyaların fazlalığına göre başlangıç saati rezervasyonunu belirleyecektir

h-)  Hizmet Alan müşteri taşınacak eşyalar listesine ek eşyalar olacaksa taşınmadan evvel en geç 48 saat öncesine kadar haber vermekle yükümlüdür. Aksi halde, nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat Sabit Fiyat değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise, ikinci bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda ikinci araç için ödenecek ücret, sıfırdan taşınma işlemi yapılan hizmet gibi ücretlendirilir.

I-) Hizmet Alan, belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu “Detaylar” kısmında belirtmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

İ-) Hizmet Alan, nakliye firması ile iletişime geçmek istediğinde öncelikle Nakliyerehberi.net  müşteri hizmetleri ile ilk iletişimi kurar ve detayları görüşür. Taşınmadan ez az 1 gün once Nakliyerehberi.net  tarafından Müşterinin eşya taşınmasına onay verdiği nakliye firmasının tüm iletişim bilgileri, Müşteri ile paylaşılacaktır. Ancak her halükarda Nakliyerehberi.net  müşteri hizmetleri müşterinin hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.

j-) Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat müşteriye aittir.

k-) Müşteri, Web Sitesi ve cep telefonu mobil Aplikasyonu aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Nakliyerehberi.net ’un bilgisi dahilinde olmaksızın, Nakliyerehberi.net u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla nakliye işini üstlenen firma/ kişi ile iletişime geçmeyecektir.


8 - ) Nakliyerehberi.net  TARAFINDAN YAPILACAK OLAN NAKLİYAT EMTİA SİGORTASI


Müşteri eşyaları taşınacak yerden araca yüklendiğinden itibaren başlayacak ve yükün indirilecegi yere varıncaya kadar sevkiyat sırasında geçerli olmak üzere, bu sırada aracın devrilmesi, kaza geçirmesi ve sair sebeplerle taşınan malların yaşadığı belirli zararları karşılayan sigortadır. Hizmet Alan talep formunda bu sigortayı istediğini belirtmelidir. Bu durumda Nakliyerehberi.net  müşteri için bu sigorta poliçesini temin edecektir. Nakliye EMTİA Sigortası taşınacak ev başına maksimum 20.000 TL teminat bedellidir. Daha yüksek teminat bedelleri ek ücrete ve sigorta şirketi onayına tabidir.

Sigorta kapsamında bulunmayan kıymetli evrak, nakit para, döviz, hisse senetleri, antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, hayvan ve bitkiler, cam, seramik, cep telefon, bilgisayar, mücevharat, altın, ipek halı ve benzeri emtiaların zarar görmesi durumunda, Nakliyerehberi.net  bunu tazminle yükümlü değildir. Sigorta şirketi, zarar gören malların değerinin belirlenmesi için satın alım faturalarını isteyebilir, Müşteri böyle bir durumda istenen belgeleri sunmakla yükümlü olup, orjinal değerden amortisman farkı çıkabileceğini kabul eder.


9- ) SÖZLEŞMENİN FESHİ :


      Nakliyerehberi.net   sözleşme süresi içerisinde herhangi bir zamanda Nakliyerehberi.net  web sitesi üzerinden ya da Email,SMS ve  diğer yollarla yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi durumunda müşteri doğrudan veya dolaylı yoldan herhangi bir zarar veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

    Müşteri  yasal mevzuattan, teamüllerden kaynaklanan yükümlülüklerini ve/veya sözleşmenin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi veya sözleşmede belirtilen hususları yerine getirmemesi ya da yerine getiremeyecek durumda olması halinde, Nakliyerehberi.net  sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Nakliyerehberi.net  sözleşmenin fesih edilmesi halinde uğradığı tüm zararları müşteriden tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

   Müşteri  sözleşme içeriğinde bulunan maddeleri tek tek okuyup anladığını ve sözleşmede yazılı hususlara riayet edeceğini, sözleşmede yazılı hususlara uymaması halinde hakkından cezai yaptırım uygulanacağını kabul eder.

   İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta Nakliyerehberi.net internet sitesi üzerinden yapılan email ve tüm yazışmalar, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup, ayrıca Nakliyerehberi.net defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir. Sözleşmenin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Evden Eve Nakliye Rehberi